น้ำยาแอร์ของ DBB มีคุณภาพดีและเป็นที่รู้จักยอมรับในหมู่ช่างแอร์มาอย่างยาวนาน มีน้ำยาแอร์แบบถัง ที่พกพาสะดวกใช้งานง่ายและมีความปลอดภัย

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศทุกชนิดและเครื่องทำความเย็นทุกประเภทตามมาตรฐานที่ตัวเครื่องระบุไว้ตามชนิดของน้ำยา

ผลิตภัณฑ์น้ำยาแอร์ของDBB มีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานสากลปลอดภัยทั้งการติดตั้งและการใช้งาน ราคาพิเศษดิวตรงจากโรงงาน

 น้ำยาแอร์ของ FORANE จากประเทศฝรั่งเศส มีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับในวงการน้ำยาแอร์มายาวนานมากกว่า40ปีแล้ว

น้ำยาแอร์แบบถัง พกพาสะดวกใช้งานง่ายและมีความปลอดภัย ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศทุกชนิดและเครื่องทำความเย็นทุกประเภทตามมาตรฐานที่ตัวเครื่องระบุไว้ตามชนิดของน้ำยา

ผลิตภัณฑ์น้ำยาแอร์ของFORANE มีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานสากลปลอดภัยทั้งการติดตั้งและการใช้งาน ราคาพิเศษดิวตรงจากโรงงาน

AMPRO AIR

จำหน่ายน้ำยาแอร์ที่มีคุณภาพ และสารทำความ เย็นที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมมั่นใจในความเย็นให้กับเครื่องปรับอากาศทุกชนิดและเครื่องทำความเย็นทุกประเภท

ระบบน้ำยาแอร์ในเครื่องปรับอากาศ

น้ำยาแอร์ หรือสารทำความเย็น คือสารที่ใช้สำหรับแอร์บ้านทั่วไป ซึ่งเป็นสารจำพวก CFCs ( Chloro Fluoro Carbons ) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่ก่อให้เกิดสารพิษ และกลิ่นที่เป็นอันตรายแก่มนุษเมื่อใช้งาน สารเหล่านี้เป็นสารที่มีจุดเดือดที่ต่ำ จึงถูกใช้ในการทำเป็นสารทำความเย็นเพื่อมีจุดเดือดที่ต่ำ ซึ่งสารทำความเย็นนั้นก็มีสารชนิดที่มีจุดเดือดที่ต่ำและจุดเดือดสูง สารที่มีจุดเดือดที่สูงจะสามารถทำความเย็นในอุณหภูมิที่สูงกว่า เช่น ตั้งแต่ 0 องศาเป็นตั้นไป และสารที่มีจุดเดือดต่ำก็จะถูกนำมาใช้ทำความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำลงไป เช่น ตั้งแต่ -1 องศาเป็นต้นไป